جلسه تکریم و معارفه مدیرکل انتظامی و مرزی استانداری و رئیس دبیرخانه شورای تأمین استان

جلسه تکریم و معارفه مدیرکل انتظامی و مرزی استانداری و رئیس دبیرخانه شورای تأمین استان در روز سه شنبه مورخ 1400/1/10 در سالن جلسات حوزه معاونت امنیتی و انتظامی و با حضور ولی اله حیاتی معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان برگزار شد. 

78