جلسه رصد نارصایتی های عمومی

ولی الله حیاتی معاون امنیتی و انتظامی استانداری: نباید همراه کرونا مشکلات دیگری مثل کمبود مرغ هم مردم را رنج بدهد.

ولی الله حیاتی معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان در جلسه بررسی نارضایتی های عمومی مورخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ مطرح کرد: گرانی، وضعیت بازار و معیشت همراه با کرونا کمر مردم را شکسته است و دیگر مردم مشکل کمبود گوشت مرغ را ندارند.

وی افزود: ما انتظار داریم مردم در انتخابات حضور با شکوه و پر رنگ داشته باشند در حالی که نتوانسته ایم کوچک ترین مسائل آن ها را حل کنیم.

حیاتی گفت: انتظار داریم مرغ تولید شده به دست مردم برسد و به دست دلالان و غیره نیوفتد و مدیریت شود.

14