گزارش تصویری روز ارتش

جضور ولی الله حیاتی معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان در مراسم رژه ارتش در روز یکشنبه مورخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ روز ارتش جمهوری اسلامی

19