آئین کلنگ زنی پاسگاه کیلومتر ۲۵ خرمشهر

با توجه به آسیب های وارده به زیرساخت های مرزی استان ناشی از پساب ( زهاب نیشکر حاصل از فعالیت های شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی) ؛ پیرو دستور استاندار محترم و بر اساس مصوبات شورای تامین استان در خصوص احداث یک باب پاسگاه مرزبانی ( موسوم به پاسگاه کیلومتر ۲۵ خرمشهر ) در حوزه استحفاظی شهرستان مذکور توسط شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی ؛ پس از تامین اعتبار لازم از محل اعتبارات انجام تعهدات اجتماعی و نیز انجام فرایندها یندهای حقوقی و فنی مربوطه توسط شرکت مذکور ؛ آئین کلنگ زنی این پروژه با حضور ولی اله حیاتی معاونت امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان ، فرماندهی مرزبانی استان و مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی برگزار گردید.

این پاسگاه با مساحت ۵۰۰ متر مربع زیربنا و ۱۵۰۰ متر مربع محوطه با اعتباری بالغ بر ۷۰ میلیارد ریال ( هفت میلیارد تومان ) طی یک سال احداث و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

 

49