دیدار با تعدادی از بزرگان شیوخ قبایل استان

دیدار ولی الله حیاتی معاون امنیتی انتظامی استاندار خوزستان به همراه دکتر ابول نژادیان رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز با تعدادی از بزرگان شیوخ قبایل استان به منظور جلب حمایت در توصیه به رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی در روزهای منتهی به عید فطر و پرهیز از خرید و دورهمی های عیدانه

 

66