معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان:

بازدید از حوزه های برگزاری امتحانات نهایی

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان : برگزاری موفق امتحانات نهایی الگویی برای برگزاری سایر آزمون های استان است.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان در حاشیه بازدید از حوزه های برگزاری امتحانات نهایی: رعایت عالی شیوه نامه های بهداشتی در حوزه های برگزاری امتحانات نهایی می بایست به عنوان الگویی برای برگزاری سایر آزمون های استانی قرار گیرد.

ولی الله حیاتی؛ معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان پیش از ظهر امروز سه شنبه ۱۱ خردادماه ۱۴۰۰ در حاشیه بازدید از حوزه های برگزاری امتحانات نهایی ضمن تقدیر و تشکر از تلاش های اثربخش مجموعه تعلیم و تربیت استان در راستای برگزاری امتحانات پایانی، اظهار کرد: آموزش و پرورش خوزستان توانسته است که به بهترین نحو ممکن شیوه نامه های بهداشتی را در برگزاری امتحانات نهایی در حوزه های برگزاری اجرا کند و بی شک این الگوی عملکردی می بایست به سایر آزمون های استان تسری پیدا کند.

وی با بیان اینکه اجرای شیوه نامه بهداشتی در برگزاری آزمون ها ضرورتی اجتناب ناپذیر است؛ خاطرنشان کرد: فاصله گذاری اجتماعی، زدن ماسک و کنترل ورودی های حوزه امتحانی، استقرار پایگاه سلامت و نیز اختصاص اتاق ایزوله از جمله اقدامات اثربخش اداره کل آموزش و پرورش استان در برگزاری امتحانات نهایی است که شایسته تقدیر است.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان در پایان گفت: اجرای نظام مند و منسجم امتحانات نهایی توسط آموزش و پرورش خوزستان نشان داد که در صورت نظارت مستمر و هدف مند بر روند اجرای شیوه نامه های بهداشتی می توان شاهد برگزاری ایمن آزمون های حضوری در سطح استان باشیم.

15