همایش سران عشایر و بزرگان طوایف استان

ولی اله حیاتی معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان در همایش سران عشایر و بزرگان طوایف استان به میزبانی فرماندهی انتظامی استان در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ با موضوع دعوت از تمام اقشار مردم جهت شرکت حداکثری و شکوهمند در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا حضور پیدا کرد.

15