گزارش تصویری/ ویدیو کنفرانس قرارگاه عملیاتی و نظارتی ستاد کرونا با وزیر کشور

جلسه قرارگاه عملیاتی و نظارتی ستاد کرونا با حضور وزیر کشور و استاندار خوزستان به صورت ویدیو کنفرانس در تاریخ 12 اسفند 99 برگزار شد.

37