معاون امنیتی و انتظامی استاندار:

ولایت فقیه و مردم دو عامل اصلی پایداری انقلاب اسلامی

ولی الله حیاتی معاون امنیتی و انتظامی استانداری: ارتش از ابتدای انقلاب در کنار امام ایستاد و برای اهداف انقلاب جان فشانی کرد.

ولی الله حیاتی معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان صبح امروز مورخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ در جلسه تکریم و معارفه فرمانده جدید لشگر ۹۲ زرهی گفت: خیلی ها تلاش کردند ارتش را مقابل انقلاب قرار بدهند اما خوشبختانه نیرو های ارزشی و انقلابی که در ارتش وجود داشت، باعث شد بدنه طاغوتی ارتش پاکسازی بشود و ارتش انقلابی و ولایی در جمهوری اسلامی در کنار امام ایستاد و برای اهداف انقلاب جان فشانی کرد و نیروهای مخلصی را فدا کرد.

وی افزود: آنان که در این ۴۲ سال تلاش کردند که نامی از انقلاب نماند و یا انقلاب اسلامی از مرزهای جغرافیایی ایران فراتر نرود، اکنون خود به زباله دان تاریخ پیوسته اند. این موفقیت ها جز با جان فشانی مردم و نیروهای مسلح و هدایت امامین انقلاب میسر نبود.

حیاتی در مورد امیر سلیمانی فرمانده تکریم شده لشگر ۹۲ زرهی گفت: موظفم به عنوان دبیر شورای تأمین استان از زحمات امیر سلیمانی به عنوان عضوی فعال تقدیر کنم، ایشان انسانی اخلاق مدار و متواضع بود و با تمام وجود مشکلات مردم مرز نشین را می شنید و برای حل آن ها تلاش می کرد.

حیاتی در خاتمه برای فرمانده جدید لشگر ۹۲ زرهی آرزوی سلامت و موفقیت کرد.

36