معاون امنیتی و انتظامی استاندار:

بخش مهمی از گرانی های موجود قابل حل است

ولی الله حیاتی معاون امنیتی و انتظامی استانداری: نباید همه گرانی ها را به اوضاع نا بسامان اقتصادی ربط داد.

ولی الله حیاتی معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان در جلسه بررسی نارضایتی های عمومی مورخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ مطرح کرد: معاونت اقتصادی استانداری به عنوان ناظر فرا دستی و متولی امر نظارت، کالاهای گران را شناسایی و قیمت آن ها را تثبیت کند.

وی افزود: نظارت ها نباید صرفا از بازارهای بزرگ و عمده انجام شود بلکه باید تا خورده فروشی ها ادامه داشته باشد و نظارت ها تأثیر گذار باشد و مردم آثار آن را حس کنند.

حیاتی گفت: همه ما که در جمهوری اسلامی بر مسند مدیریت و کارگذاری نشسته ایم، یک روز در محضر خداوند متعال و در مقابل مردم مؤاخذه خواهیم شد. باید با یک غیرت دینی و انقلابی به این مسائل رسیدگی کنیم و تلاش کنیم تا رنج و آلام مردم را کاهش دهیم.

 

29